Lot z Paryża


Dodano 3 lipca 2015

Okręg Kielce Organizuje lot charytatywny z miejscowości Paryż chętni hodowcy z Okręgu Lublin mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w locie w macierzystych Oddziałach do 05-07-2015.Prezesi ds. lotowych  oddziału muszą zgłosić ilość gołębi i hodowców do Prezesa d/s lotowych Okręgu w terminie 05-07-2015 do godz.21:00. Jeżeli ilość gołębi będzie większa jak  100 i hodowców więcej jak 10 będzie utworzony punkt wkładań w Lublinie.

Poniżej regulamin lotu.

Regulamin  lotu z  miejscowości Paryż – Francja zaplanowanego na dzień 23 lipca 2015 roku.

1. Zarząd PZHGP Okręg Kielce organizuje lot z miejscowości Paryż. Start gołębi odbędzie się dnia 23 lipca 2015 roku (czwartek).

2. W locie mogą brać udział gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę na loty w sezonie 2015, zgłoszone w macierzystym oddziale.

3. W locie obowiązuje seria 3/2 (dwa z trzech wytypowanych punktują). Hodowca może zgłosić nieograniczoną ilość serii, znacząc je różnymi literami na liście wkładaniowej.

4. Koszowanie na lot odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 roku (wtorek). Harmonogram koszowania oraz punkty wkładań zostaną podane w osobnym komunikacie. Transport gołębi zapewnia Zarząd Okręgu PZHGP Kielce.

5. Opłata od gołębia wynosi 10 zł.

6. Do dnia 5 lipca 2015 roku Zarządy Oddziałów zgłoszą telefonicznie ostateczną ilość gołębi, które będą brały udział w locie. Zgłoszenia należy dokonać do V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Sylwestra Gajewskiego, tel. 509 809 922.

7. Do dnia 6 lipca należy dokonać opłaty za zgłoszone gołębie (powyżej 50 sztuk) przelewem na konto bankowego PZHGP Okręgu Kielce.

8. Trzy dni po zakończonym locie rachmistrzowie Oddziałów biorących udział w locie prześlą dane ze swoich Oddziałów drogą elektroniczną do rachmistrza Okręgu PZHGP Kielce na adres admin@pzhgp.kielce.pl celem wykonania listy okręgowej.

9. Lista konkursowa zostanie sporządzona na bazie 1:5 (20%), pierwszy gołąb otrzyma 100 pkt., a ostatni w konkursie 80 pkt.

10. Nagrodzonych zostanie 13 najlepszych serii, sklasyfikowanych kolejno według konkursów, punktów i konkursokilometrażu oraz 23 pierwsze gołębie sklasyfikowane na liście konkursowej okręgowej.

11. Z zebranej kwoty Zarząd Okręgu PZHGP Kielce opłaci koszty transportu do Paryża oraz inne koszty organizacyjne.

12. Pozostała kwota zostanie podzielona jako zwrot kosztów przygotowania gołębi do lotów pomiędzy hodowców, których serie lub gołębie zostały nagrodzone.

13. Ponadto Okręg Kielce nagrodzi 3 pierwsze gołębie pucharami, a 20 kolejnych statuetkami, 3 pierwsze serie pucharami, 10 kolejnych statuetkami. Dodatkowo 100 pierwszych gołębi oraz wszystkie kompletne serie (2 konkursy) otrzymają okolicznościowe dyplomy.

 Skoro nie będzie Harlingen to może  ten lot się odbędzie powodzenia...........Robert


TORUŃ IV


Dodano 2 lipca 2015

Czas odjazdu kabiny z poszczególnych punktów wkładań w sobote na lot Toruń IV :

Sławinek 15:30

Niemce 16:30

Lubartów ( koszowanie zaczynamy o 15:00) - 17:20

Serniki 18:00  Pojenie gołębi w tej sekcji

 


Słubice


Dodano 29 czerwca 2015

Lista na stronie.


TORUŃ III


Dodano 24 czerwca 2015

Poprawiona została punktacja Intermistrzostwo.


TORUŃ III


Dodano 24 czerwca 2015

Lista na stronie.


Harlingen 2015


Dodano 23 czerwca 2015

Wszystkich hodowców zainteresowanych lotem Harlingen który odbędzie się 4 lipca 2015r. prosimy o zgłaszanie gołębi do kolegi Leszka  Blicharza ( tel. 693002274).Przyjmowanie gołębi 2 lipca od godz. 11:30 w sekcji Serniki. Gołębie zgłaszamy z całego spisu , seria 3\7 .

Ostatnio dodane listy konkursoweSłubice

27 czerwca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-06-29 21:30

Toruń

21 czerwca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-06-24 18:20

Węgorzyno

14 czerwca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-06-15 20:31

Węgorzyno

7 czerwca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-06-15 10:11

Przejdź do list konkursowych